Рефераты > Рефераты по математике

Рефераты по математике

Тема работы: Дослідження локальних формацій із заданими властивостями
Курсова робота Дослідження локальних формацій із заданими властивостями Введення Формації, тобто класи груп, замкнуті відносно фактор - груп і під прямих добутків, завжди перебували в поле діяльності дослідників по теорії кінцевих груп. Однак аж до 1963 р. формаційний розвиток теорії кінцевих груп ішло лише по шляху нагромадження фактів, що ставляться до різних конкретних формацій, з яких найбільш популярними були формація розв'язних груп і її подформації, складені з абелевих, нильпотентних груп. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Дослідження методу ортогоналізації й методу сполучених градієнтів
Курсова робота На тему: "Дослідження методу ортогоналізації й методу сполучених градієнтів" Введення До рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь приводяться багато задач чисельного аналізу. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні
Завдання 1 Розв'язати графічним способом при умовах: Розв'язування Зобразимо розв’язок системи нерівностей та вектор F (1;2): Максимум функції досягається в точці А: Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Метод векторів та його застосування
Метод векторів та його застосування Вступ Поняття вектора є одним із фундаментальних понять сучасної математики. Його можна визначити по-різному: як напрямлений відрізок, як упорядковану пару точок, що є кінцями напрямленого відрізка, як множину однаково напрямлених відрізків однакової довжини, як упорядковану пару чисел, як паралельне перенесення. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Метод скінчених різниць в обчислювальній математиці
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра інформатики КОНТРОЛЬНА Р БОТА ПО КУРСУ: Чисельні методи на тему: «Метод скінчених різниць в обчислювальній математиці» Категория работы: Рефераты по математике
Тип: контрольная работа
Тема работы: Методология изучения темы Признаки равенства треугольников
КУРСОВАЯ РАБОТА по курсу «Основы преподавания математики» на тему : «Методология изучения темы «Признаки равенства треугольников»» Кировоград 2003 Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана КУРСОВАЯ РАБОТА ПО СЕТОЧНЫМ МЕТОДАМ Расчет стационарного теплового поля в двумерной пластине Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Подготовка к Единому государственному экзамену по математике через элективные курсы
Министерство образования Республики Саха (Якутия) Саха Государственная Педагогическая Академия. Курсовая работа на тему: «Подготовка к Единому государственному экзамену по математике через элективные курсы» Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Линейно упорядоченное пространство ординальных чисел
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математический факультет Кафедра математического анализа и МПМ Категория работы: Рефераты по математике
Тип: дипломная работа
Тема работы: Диференціальні операції в скалярних і векторних полях. Основні поняття і формули
Диференціальні операції в скалярних і векторних полях. Основні поняття і формули 1. Скалярне поле Нехай – область у тривимірному просторі (або на площині). Кажуть, що в області Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Інтеграл Стілтьєса
Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра математичного анілізу та інформатики Курсова робота з математики ІНТЕГРАЛ СТІЛТЬЄСА Виконала студентка групи М-41 Лозицька Тетяна Петрівна Науковий керівник канд. фіз.-мат. наук, доцент Кононович Тетяна Олександрівна Полтава-2008 Категория работы: Рефераты по математике
Тип: курсовая работа
Тема работы: Властивості визначеного інтеграла
1. Властивості визначеного інтеграла 10 Величина визначеного інтеграла не залежить від позначення змінної інтегрування: тощо. Інтегральна сума, а отже, і її границя не залежать від того, якою буквою позначено аргумент функції f. Це й означає, що визначений інтеграл не залежить від позначення змінної інтегрування. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Формула полной вероятности и формула Бейеса Байеса и их применение
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Кафедра высшей математики РЕФЕРАТ по дисциплине : «Теория вероятностей и математическая статистика» Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Теореми Ролля Лагранжа Коші Правило Лопіталя Формула Тейлора для функції однієї та двох змін
Пошукова робота на тему: Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних. План Основні теореми диференціального числення Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Представлення і перетворення фігур
ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОЧОК Представлення точок здійснюється наступним чином: На площині У просторі Перетворення точок. Розглянемо результати матричного множення Категория работы: Рефераты по математике
Тип: лабораторная работа
Тема работы: Классические методы безусловной оптимизации
ТЕМА Классические методы безусловной оптимизации Введение Как известно, классическая задача безусловной оптимизации имеет вид: Существуют аналитические и численные методы решения этих задач. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Контрольная работа по Экономико-математическому моделированию
По территориям Волго-Вятского, Центрально-Черноземного и Поволжского районов известны данные за ноябрь 1998 г. Район Потребительские расходы в расчете на душу населения тыс. руб. у Категория работы: Рефераты по математике
Тип: контрольная работа
Тема работы: Р.Т. Галусарьян. Сборник задач и упражнений по курсу Высшая математика
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ) Категория работы: Рефераты по математике
Тип: книга
Тема работы: Построение полуполевых плоскостей
Введение Проективная геометрия исторически возникла в рамках линейной перспективы, которую применяли строители еще в древности (их знания были систематизированы Евклидом в его трактате «Оптика»). Затем, уже в эпоху Возрождения, к ней обратились живописцы, пытавшиеся создавать иллюзию пространства, то есть изображать на плоскости объемные предметы так, как их видит глаз человека. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: реферат
Тема работы: Произведения конечных групп близких к нильпотентным
Введение Изучение групп, представимых в произведение своих подгрупп является классической задачей алгебры. Изучение факторизуемых групп началось с изучения групп, разложимых в прямое произведение некоторого множества своих истинных подгрупп, т.е. при условиях, когда факторизующие подгруппы инвариантны в факторизуемой группе и пересечение любой из них с произведением остальных равно единице. Категория работы: Рефераты по математике
Тип: дипломная работа